A munkaviszonnyal kapcsolatos érvénytelenség – a Kúria Összefoglaló véleményének hangsúlyos következtetései

2021. June 15. 10:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről

A Munkajogi Szakág szervezésében: 

HÉT HÉTEN ÁT – HATSZOR JOGLINE

Továbbképzés-sorozat a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz – ügyvédi, jogtanácsosi kreditpontokért 

MUNKAJOG – BÜNTETŐJOG – SZOCIÁLIS JOG

BETELT! Az eseményre több jelentkezést nem tudunk fogadni, megértésüket köszönjük!

A képzési sorozat utolsó előadása: A munkaviszonnyal kapcsolatos érvénytelenség – a Kúria Összefoglaló véleményének hangsúlyos következtetései

Június 15. kedd 10-től 12 óráig.

Előadó: dr. Tánczos Rita, Munkaügyi Részkollégium mb. vezető bíró (Kúria); elnök (Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete), oktató (ELTE Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

Az érvénytelenség következménye, hogy az adott jognyilatkozat vagy megállapodás nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására, azt bírói úton nem lehet kikényszeríteni. Az előadásból megismerhetik a jognyilatkozatok létre nem jöttével, érvénytelenségével, hatálytalanságával, jogellenességével kapcsolatos fogalmakat és az ezek ítélkezési gyakorlatát. Az előadás foglalkozik a peres felek által egyre gyakrabban hivatkozott jóerkölcsbe ütközésre, mint semmisségi okra – bemutatva ennek viszonyát a többi érvénytelenségi okhoz és az Mt. általános magatartási követelményeihez. A résztvevők megismerik: milyen formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a megtámadásnak és hogy melyek az érvénytelenség ok fennálltakor alkalmazandó jogkövetkezmények. Arról is hallhatnak, miként kell eljárni, ha a munkaviszony létesítését követően olyan körülmény merül fel (pl. jogszabálymódosulás, alkalmazási tilalmat kiváltó ok), melyek, ha a szerződéskötéskor már fennállnak, a felek érvényesen nem is létesíthettek volna munkaviszonyt.

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet 2021. június 14-én 16 óráig - a szabad helyek függvényében - van lehetőség megtenni.

A kétórás képzésen történő részvételért 2 kreditpont írható jóvá.

 

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.