Foglalkoztatásfelügyelet – új köntösben a munkaügyi ellenőrzés

2021. June 3. 10:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről

A Munkajogi Szakág szervezésében: 

HÉT HÉTEN ÁT – HATSZOR JOGLINE

Továbbképzés-sorozat a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz – ügyvédi, jogtanácsosi kreditpontokért 

MUNKAJOG – BÜNTETŐJOG – SZOCIÁLIS JOG

 

A képzési sorozat negyedik előadása: Foglalkoztatásfelügyelet – új köntösben a munkaügyi ellenőrzés

Június 3. csütörtök 10-tól 12 óráig.

Előadó: dr. Dudás Katalin, ügyvéd (Dudás Katalin Ügyvédi Iroda), oktató (ELTE Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék), az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség korábbi elnöke

A munkaügyi hatóság „profilt váltott” és 2021. március 1-jétől új néven ellenőriz, foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként működik tovább. A névváltozás ellenére a kormányhivatal illetékes osztályának kormánytisztviselője jár el a továbbiakban is. Az új jogszabályi környezet kissé megnehezíti a szabályok közötti eligazodást, ugyanis a hatósági ellenőrzés és intézkedés szabályait a 2020. évi CXXXXV törvény nem tartalmazza. Ezeket a rendelkezéseket, más törvényekben és kormányrendeletben találhatjuk meg. Az előadás keretében megismerkedhet a foglalkoztatás minimális feltételeivel, az ellenőrzési hatáskörrel, hatósági intézkedésekkel és alkalmazható szankciókkal. 

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet 2021. június 2-án 16 óráig - a szabad helyek függvényében - van lehetőség megtenni.

A kétórás képzésen történő részvételért 2 kreditpont írható jóvá.

 

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.