Új foglalkoztatási formák – hagyományos védelemmel

2021. May 13. 13:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről

A Munkajogi Szakág szervezésében: 

HÉT HÉTEN ÁT – HATSZOR JOGLINE

Továbbképzés-sorozat a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz – ügyvédi, jogtanácsosi kreditpontokért 

MUNKAJOG – BÜNTETŐJOG – SZOCIÁLIS JOG

A képzési sorozat első előadása: Új foglalkoztatási formák – hagyományos védelemmel

Május 13. csütörtök 13-tól 15 óráig.

Előadó: Prof. Dr. Kiss György - egyetemi tanár (PTE Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék) Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezető (NKE), az MTA levelező tagja

A tradicionális munkajog képlete a határozatlan idejű és a teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra épül. Az ettől eltérő szerződések (pl. határozott idejű  vagy részmunkaidős jogviszony) számára védelmi szempontból a főszabály a viszonyítási pont. Ez a struktúra egy munkáltatót és egy munkavállalót tételez fel, akiket a munkaszerződés kapcsol össze, Ennek a jogviszonynak az intézményi hátterét a munkáltatói szervezet adja, valamint erre épül a kollektív munkajog (szakszervezet, kollektív szerződés, üzemi megállapodás) hálózata is. 

Ez a munkajogi képlet letűnőben van. Az első repedést a munkaerő kölcsönzés jelentette, amely két egymástól minőségében eltérő szerződést kísérelt egy szerkezetbe tömöríteni, sikerrel. A különböző kiszervezések, az ún. outsourcing egy új megrendelői, megbízói és vállalkozói, megbízotti réteget, az ún. önfoglalkoztató jogállását alakították ki. Ezek elnevezésbeli sokszínűsége is tükrözi azt a zavart, ami az új forma gazdasági hatása és jogi megítélése közötti ellentmondásból származott. Furcsának tűnhet, de ebbe sorba illeszkedik a franchise rendszer, amelynek hatása különösen a szolgáltatásban érezhető. Napjainkban pedig a legújabb technológiákra alapozott foglalkoztatási és munkavégzési formák könnyen végleg a múltnak adhatják át a tradicionális munkajogot.

Kérdés: hogyan határozható meg minderre a jog válasza? A jog természeténél fogva konzervatív. Alapvetően a hagyományos munkajogi intézményeket hívja segítségül, és a különböző jogállású munkavégző alanyokat munkajogi védelemben részesíti. A jogalkalmazásban nyomon követhető tendenciákat számosan üdvözlik, kérdés azonban, hogy a hagyományos munkajog ellenében milyen gazdasági erők hívták életre ezeket az új módszereket? Továbbmenve: biztos, hogy a szabályozás eszköze a munkajog területén található? Az előadás sokkal inkább a polgári jogi, szerződési jogi, versenyjogi elemekre helyezi a hangsúlyt, amelyek megfelelő alkalmazása számos megválaszolatlan kérdésre választ adhat. Mindezt megalapozza az a megfontolás, hogy munkajog végül is szerződéses jogág. 

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet 2021. május 12-én 16 óráig - a szabad helyek függvényében - van lehetőség megtenni.

A kétórás képzésen történő részvételért 2 kreditpont írható jóvá.

 

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.