Csatornázunk! Miként felel meg a „Whisleblowing irányelvnek” a hazai szabályozás belső- és elkülönített visszaélés-bejelentési rendszere?

2023. September 21. 13:00
több helyszín
A rendezvényről


A képen szöveg, clipart látható

Automatikusan generált leírás

         

A Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály szervezésében, az ORAC Kiadó közreműködésével 

 

ŐSZI KVARTETT

                                                             SZEMÉLYESEN VAGY ONLINE 

 

Négy előadás a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz és egészségünk megőrzéséhez – 

ügyvédi és jogtanácsosi kreditpontokért 

 

Csatornázunk! Miként felel meg a „Whisleblowing irányelvnek” a hazai szabályozás belső- és elkülönített visszaélés-bejelentési rendszere?

Előadó: Horváth István - tanszékvezető egyetemi docens

 

Időpont: 2023. 09. 21. 13:00-15:00


Helyszín: a részvétel módja választható (ezt a regisztrációkor kell bejelölni)

  • Személyesen az ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
  • Online: Microsoft Teams alkalmazáson keresztül közvetítjük az előadást, a csatlakozáshoz szükséges linket a kezdés előtt fél óráva küldjük meg e-mailben

A kétórás képzésért 2 kreditpont szerezhető.

Az előadásra 2023. 09. 19. 16 óráig lehet regisztrálni és a részvételi díjat megfizetni. 

A részvételi díj: 3000.- Ft + ÁFA/fő, bruttó 3810.- Ft, amely tartalmazza a Munkajog folyóirat legutóbbi lapszámát is. 

A díj megfizetése utalással történhet: 

Kedvezményezett: ORAC Kiadó
Számlaszám: 12001008-00114487-00100008 
Közlemény: a regisztrációkor kapott azonosító

Számlázással kapcsolatos kérdését a kiraly.agnes@orac.hu e-mail címre küldheti. 

Program 

Három időpontban lépett, valamint lép életbe az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv jogharmonizációs követelményeit harmonizáló 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról. Hogyan felel meg az EU elvárásoknak a magyar jog, és melyek a jogalkalmazás gyakorlati kérdései?

Az előadás – többek között - a következő szabályokkal foglalkozik:

- Fogalmak: a foglalkoztató és a foglalkoztatott

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezettek – küszöbértékkel vagy létszámtól függetlenül

- Az ügyvédekre és a közjegyzőkre vonatkozó különös szabályok

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése – négy lehetőség és a közös „üzemeltetés”

- Mi jelenthető be a rendszerbe? Ki jelenthet?

- A bejelentés módja - A bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek

- A kivizsgálás - Mely esetben mellőzhető?

- Adatkezelési kötelezettségek – Kit érinthet?

- A személyiségi jogkorlátozásra vonatkozó munkaadói szabályok megsértésének bejelentése

- A hatósági kontroll – és a szankciók….

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer a közszférában

- Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer

- A visszaélést bejelentők védelme - A bizonyítási teher fordulása

- Mely esetben jogszerű a bejelentés? És mikor tekinthető jogszerűnek?

- A bejelentő védelmi ügyvéd – az általánostól eltérő szabályok