Egyes eljárási cselekmények gyakorlati aspektusai az eljáró tanács szemével

2023. February 16. 10:00
Online - Microsoft Teams
A rendezvényről

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójával közös rendezvény (2 órás webinár előadás)

Téma: Egyes eljárási cselekmények gyakorlati aspektusai az eljáró tanács szemével

Előadó: Faludi Zoltán, ügyvéd, választottbíró

Időpont: 2023.02.16. 10:00-12:00

Kreditpont: 2 kredit

Tematika:

Az előadás a választottbírósági eljárásokban felmerülő egyes érdekes kérdéseket és azokra adott gyakorlati válaszokat mutat be. Az előadásban kiemelésre kerül néhány fontosabb eljárási cselekmény, így a keresetlevél, válaszirat benyújtása, az előkészítő egyeztetés, az eljárásvezető végzés, az anyagi pervezetés, illetve az állítási- és bizonyítási szükséghelyzet alkalmazása. Az előadás ezek kapcsán utal néhány érdekesebb gyakorlati problémára. 

Az érdekesebb gyakorlati problémák:

 • Keresetlevél és válaszirat
 • Hibrid választottbírósági kikötések
 • Választottbírósági kikötés személyi hatálya: társasági jogviták (ügyvezető, kisebbségi tag), engedményezés, egyéb kategóriák, ezen belül különösen alter ego / veil piercing
 • Alperesi érdemi védekezés előterjesztése = konkludens alávetés
 • Alperesi válaszirat (alperesi védekezés) elmaradása: nincs bírósági meghagyás, eljárás lefolytatása csak a felperessel, materiális igazság keresése
 • Előkészítő egyeztetés
 • Az előkészítő egyeztetéssel elérni kívánt cél
 • Az előkészítő egyeztetésen megtárgyalandó kérdések
 • Az előkészítő egyeztetés mellőzésének lehetősége
 • Eljárásvezető végzés
 • Az eljárásvezető végzéssel elérni kívánt cél
 • Az eljárásvezető végzés tartalmi elemei
 • Anyagi „pervezetés”
 • Állítási- és bizonyítási szükséghelyzet szabályainak analóg alkalmazása

Az előadás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük figyelmesen olvassák el az alábbiakat:

Az előadáson való részvétel feltétele az alábbiak 2023. február 14-ig történő teljesítése:

- regisztráció az előadásra a „kepzes.jogaszegylet.hu” oldalon,

- a részvételi díj előre történő fizetése, 

- a számlázási adatok megküldése!

A regisztráció kötelező, a korábbi rendezvényekre történt regisztráció az aktuális előadásra nem érvényes.

A részvételi díj: nettó 3000 Ft + áfa / fő, bruttó 3810,-Ft.

A részvételi díj fizetése:

Kedvezményezett: MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.

Számlaszám: 10300002-20514488-00003285

Közleményrovat: számlázási név/cégnév, előadás dátuma

Számlázási adatok: magánszemély esetében: név, cím, irányító szám;

 jogi személy esetében: cégnév, székhely, adószám

A számlázási adatokat a pereczne.beatrix@mkik.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok 2023. február 14-ig nem állnak a rendelkezésünkre, úgy a díjat visszautaljuk és jelentkezését töröljük. Az előadással kapcsolatban Breuer Gábor Béláné Jogi asszisztens kereshetik a +36-20-293-6581-es telefonszámon.

Az előadás elérhetőségét tartalmazó link az előadás napján kerül megküldésre 9:30-kor.

(A levél esetenként a SPAM mappába is bekerülhet)

További tudnivaló:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció tagjainak, valamint azon választottbíróknak, akik nem folytatnak ügyvédi tevékenységet és ezért nem vonatkozik rájuk a továbbképzési kötelezettség az ügyvédi törvény alapján a részvétel ingyenes. Részletes információkat itt találhat: https://mkik.hu/hirek/jelentkezhet-a-magyar-kereskedelmi-es-iparkamara-jogi-szekciojanak-2022-evi-tevekenysegeben-tagkent-torteno-reszvetelre

https://mkik.hu/hirek/a-magyar-kereskedelmi-es-iparkamara-jogi-szekcioja

Rendezvény részvételi díját a rendezvény napját két munkanappal megelőző lemondás esetében áll módunkban visszafizetni. Díjbekérő nem kerül kiállításra.

Kérjük, hogy a https://kepzes.jogaszegylet.hu oldalon ellenőrizzék a korábbi regisztrációnál megadott elektronikus levélcímüket, hogy aktuális elérhetőségük legyen a rendszerben.

Az előadáson történő beazonosításuk érdekében kérjük, hogy a TEAMS programban olyan felhasználó nevet válasszanak, amely alapján egyértelműen beazonosítható a résztvevő.

Várjuk jelentkezésüket!

MKIK Jogi Szekció

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.