A MUNKAJOGI RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG: A magyar közszolgálati szabályozás 30 éve

2022. November 10. 09:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről


szervezésében:

A MUNKAJOGI RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG

A magyar közszolgálati szabályozás 30 éve

Helyszín: ELTE ÁJK, Aula Magna, Bp. V. Egyetem tér 1-3.

Időpont: 2022. XI.10., csütörtök

A konferencián való részvételért 6 kreditpont jár.

Regisztráció 9.00-tól -9.50-ig

Megnyitó 9.50- től -10.00 óráig

Lőrincz György (ügyvéd, elnök – Magyar Munkajogi Társaság - MMT)

Előadások: 10.00- től -11.30-ig

Horváth István (tanszékvezető - ELTE ÁJK; titkár – MMT; elnök - MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály):

Fordulatok és kísérletek – Három évtized kérdései és kérdőjelei a civil közszolgálat szabályozásából

Kiss György (akadémikus, egyetemi tanár, az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője):

A köz szolgálata – közszolgálatokkal

Kártyás Gábor: (egyetemi docens, PPKE JÁK):

Vonzó díjazás és átlátható előmenetel? – A közszolgálati illetményrendszer 30 évvel a Ktv. hatályba lépése után

A három előadás konzultációja: 11.30-tól – 11.45-ig

Egy csésze kávé: 11.45-től 12.00-ig

Előadások: 12.00-től -13.00-ig – A KÖZSZOLGÁLAT SZOCIÁLIS PARTNEREI

Boros Péterné: (elnök, Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete):

30 év – 30 közszolgálati munkajogi szabály? Vissza az alapokhoz!

Gyergyák Ferenc (főtitkár – Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége;  mesteroktató – Nemzeti Közszolgálati Egyetem;  főszerkesztő – Új Magyar Közigazgatás):

A köztisztviselők helyzetének változásai a Ktv. hatályba lépése óta - országos közszolgálati érdekegyeztetés

A két előadás konzultációja: 13.00-tól – 13.15-ig

„Munkaközi szünet” - ebéddel 13.15-től-14.00.-ig 

Előadások: 14.00- től -15.30-ig

Berke Gyula (tanszékvezető, PTE ÁJK; alelnök, MMT):

A közszolgáltatások átszervezésének munkajogi következményei – A jogviszonyváltás

Petrovics Zoltán (adjunktus – ELTE ÁJK, egyetemi docens – NKE ÁNTK; főszerkesztő, Munkajog):

Biztonságos pálya? – A jogviszony megszűnése és megszüntetése a közszolgálatban

Cséffán József (bíró, Kúria):

Munkajogi igények érvényesítése a munkaügyi és a közigazgatási perben

Három előadás konzultációja: 15.30-tól

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

 

Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály

 

 

AZ ORAC KIADÓ A RÉSZTVEVŐKNEK A MUNKAJOG FOLYÓIRAT IDEI ŐSZI LAPSZÁMÁT ADJA AJÁNDÉKKÉNT!

R E G IS Z T R Á C I Ó

nemethne.krisztina@ajk.elte.hu email-címen – 2022. XI.7.-ig (hétfő)

Részvételi díj: 9.500 Ft., az MMT tagjainak 2.500 Ft.

A részvételi díjat az MMT által kiállított elektronikus számla alapján kell kifizetni legkésőbb 2022.XI.7.-ig.

A számla kiállításához kérjük, a regisztráció során küldje meg a vevő nevét, postai- és email címét, valamint adószámát vagy adóazonosító jelét.
A kreditpontokhoz: az Ügyvéd és Jogtanácsos kollégák adják meg KASZ-t!