A közszolgálat aktuális szabályozási tendenciái – mit igazol a tételes jog?

2021. November 17. 13:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről

A Munkajogi Szakág

szervezésében:  

ŐSZI ÖTÖS

Továbbképzés-sorozat a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz – ügyvédi, jogtanácsosi kreditpontokért

VERSENYSZFÉRA – KÖZSZOLGÁLAT – STRESSZKEZELÉS

A képzési sorozat negyedik előadása: 

A közszolgálat aktuális szabályozási tendenciái – mit igazol a tételes jog?

Időpont: November 17. szerda 13-tól 15 óráig.

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara - Díszterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Előadó: Horváth István, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda); szakágvezető (MJE Munkajogi Szakág); titkár (Magyar Munkajogi Társaság)

Tematika:
Az előadás célja kettős! Egyrészt – kiszakadva napi jogászi „darálóból” – vázolja a közszolgálat közigazgatási részét érintő szabályozási tendenciát. Így például azt, hogy ami korábban alapvetően egy törvényben megfért, miért került több lépésben három jogszabályban kodifikálásra. És a változás irányultságaként mérlegre tesszük, a közigazgatás munkajogi szabályaiban milyen előnyök és hátrányok regisztrálhatók a verseny- és nonprofit szférára hatályos Munka Törvénykönyvéhez képest.
Másrészt az előadó olyan szabályozási kérdésekkel foglalkozik, melyek esetében – támaszkodva az irányadó ítélkezési gyakorlatra is – a pontos válasz megadása mellőzhetetlen a mindennapi jogászi feladataink között. Ízelítőként a jogi „étlapból”

- Mely feladatra létesítő munkaviszony a közigazgatás munkadóinál (pl. kormányhivatal, polgármesteri hivatal)? 

- Mit tartalmazzon a kinevezés – munkakör vagy álláshely?

- Kinevezés – határozott vagy határozatlan időre, kötelező-e a próbaidő kikötése?

- Mit ér a „papír”?  – A kinevezés egyoldalú munkaadói módosítása

- Korosztályos kérdés- A nyugdíjasok tovább-foglalkoztathatósága: munkajogi és társadalombiztosítási különbségek a kormány- és köztisztviselőkre, valamint a munkavállalókra vonatkozó szabályok között

- A kormányzati szolgálati jogviszony és a közszolgálati jogviszony megszüntetése – eltérések és átfedések a Kttv. és a Kit. felmentési szabályi között

- Mit tanácsol jogászként: felmentés vagy fegyelmi eljárás megindítása?

- A jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei – Eltérések az eljárási szabályokban és az érvényesíthető igény tekintetében

- Díjazás a közigazgatásban - eltérő jogcímek, feltételek és összegek

- Munkaügyi kapcsolatok: egy munkáltató – eltérő szabályok a köz- és kormánytisztviselőkre és a munkavállalókra   

 

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet 2021. november 16-án 16 óráig - a szabad helyek függvényében - van lehetőség megtenni.

Ha a személyes részvételi létszám megtelik, illetve egyéb okból Ön az előadáson online szeretne részt venni, kérjük az alábbi oldalon jelentkezzen az eseményre. 

A kétórás képzésen történő részvételért 2 kreditpont írható jóvá.

 

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.