Hatályátlépés – a közelmúlt ágazatokat (pl. közegészségügy, szakképzés, közművelődés) és intézményeket (pl. egyetemek) érintő jogálláváltozásairól

2021. November 11. 13:00
nincs helyszín megadva
A rendezvényről

A Munkajogi Szakág

szervezésében:  

ŐSZI ÖTÖS

Továbbképzés-sorozat a hivatásunkhoz szükséges aktuális tudáshoz – ügyvédi, jogtanácsosi kreditpontokért

VERSENYSZFÉRA – KÖZSZOLGÁLAT – STRESSZKEZELÉS

A képzési sorozat harmadik előadása: 

Hatályátlépés – a közelmúlt ágazatokat (pl. közegészségügy, szakképzés, közművelődés) és intézményeket (pl. egyetemek) érintő jogálláváltozásairól

Időpont: November 11. csütörtök 13-tól 15 óráig.

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara - Díszterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Előadó: Berke Gyula, tanszékvezető, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék)

Tematika:

Az utóbbi évek hazai munkajogi és közszolgálati praxisában az egyik leggyakrabban említett fogalom a jogviszonyváltás, más megközelítésben jogállásváltozás. A munkajogi probléma hátterében a közösségi szolgáltatások megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos állami/önkormányzati politikai elképzelések, illetve ezek - gyakran hektikus, ellentmondásos – változásai állnak. Az előadás az elmúlt közel huszonöt esztendőben kialakult, s napjainkban hatályos jogviszonyváltási szabályok szisztematikus áttekintésére törekszik. 
A jogviszonyváltási megoldások „alaptípusa” a Kjt. 25/A. § (1) bekezdésében rögzített tényállás és az ahhoz kapcsolódó joghatások. Ezek lényege az, hogy a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerülő közalkalmazott jogviszonya megszűnik, és az átvevő munkáltatóval – a felek megállapodása alapján – munkaviszony keletkezik. Ebben a megoldásban érvényesül a közalkalmazott ún. ellentmondási joga, a munkáltatói munkaszerződéses ajánlat elutasításának lehetősége. Alapvetően eltérő szemléletű megoldás kodifikációjára került sor a Kjt. 25/A. § (7) bekezdésében, amely tulajdonképpen a jogviszonyok kényszer-átalakítását valósítja meg. 
A korábbi Mt. szabályozta a munkaviszonyból közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogviszonyba való váltást is, ám a hatályos Mt-ben alapvető jogpolitikai változás következett be: az Mt. mellőzte e jogviszonyváltási szabályok alkalmazását. Ugyanakkor az Mt. hatályba lépését követően egyes különös szabályok mégis visszaléptek a jogviszonyváltás megvalósításához (az államháztartási és a köznevelésre vonatkozó szabályozás körében).
A jogviszonyváltás újabb, és a magyar munkajog rendszerébe nehezen illeszkedő megoldások jelentek meg az elmúlt két esztendőben. Jellemzőjük az, hogy a jogviszonyváltásra anélkül kerül sor, hogy a munkáltató költségvetési szervi jogállása megváltozna. Ilyen megoldásokat találunk a szakképzési rendszerben, a kulturális intézmények körében, a tudományos kutatás területén, de valójában ugyanezt látjuk a sok vitát kiváltott egészségügyi szolgálati jogviszony létrehozásával kapcsolatosan is. 
Jelentős visszhangot váltott ki, illetve jogalkalmazási problémákat vetett fel a felsőoktatási intézmények ún. modellváltása, azaz a fenntartói jogok alapítványok általi átvétele, s ennek nyomán a korábbi közalkalmazotti jogviszonyoknak munkaviszonnyá való kényszer-átalakítása. 
Az előadás feldolgozza az említett jogviszonyváltási megoldásokat, de rámutat a munkaviszonyban való foglalkoztatás ellentmondásaira is (különösen a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó különös munkajogi szabályok viszonylatában). Az előadó áttekinti a közszolgálati jogviszonyok körében bekövetkező jogviszonyváltás eseteit is.      

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet 2021. november 10-én 16 óráig - a szabad helyek függvényében - van lehetőség megtenni.

Ha a személyes részvételi létszám megtelik, illetve egyéb okból Ön az előadáson online szeretne részt venni, kérjük az alábbi oldalon jelentkezzen az eseményre. 

A kétórás képzésen történő részvételért 2 kreditpont írható jóvá.

 

Személyes adatait az egyleti  tagsági jogok gyakorlása, kommunikáció, illetőleg egyleti rendezvényeken, képzéseken történő részvételek érdekében, az Egylet alapszabálya, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve képzések esetén az akkreditáló szervezet előírásainak megfelelően kezeljük. Azokat reklám céljára nem használjuk, nem hozzuk nyilvánosságra és másoknak sem adjuk át.